เทศกาลตรุษจีนเมืองพัทยา - Pattaya Spring Festival - Chonburi Travel Guide ท่องเที่ยว ชลบุรี: เทศกาลตรุษจีนเมืองพัทยา - Pattaya Spring Festival

Wednesday, January 27, 2010

เทศกาลตรุษจีนเมืองพัทยา - Pattaya Spring Festivalเทศกาลตรุษจีนเมืองพัทยา ประจำปี 2553

http://blog.trekkingthai.com/jompana/files/2007/02/IMG_0026_1.jpg
http://variety.mcot.net/V3005

เทศกาลตรุษจีนเมืองพัทยา ประจำปี 2553

วันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2553

สถานที่ บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเมืองพัทยา (พัทยาใต้) จังหวัดชลบุรี

กิจกรรม
 • พิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 • พิธีสักการะศาลเจ้าในมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน
 • การแสดงเชิดมังกรและสิงโต
 • ขบวนแห่และการแสดงการเชิดมังกร สิงโต เอ็งกอ โล้วโก้ว ฯลฯ
 • การประกวดหนูน้อยไชนิสเกิร์ลพัทยา 2010 (Chinese Girl Pattaya 2010)
 • การแสดงนาฎศิลป์และกายกรรมจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • การแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน
 • การแสดงคอนเสิร์ตของศิลปิน นักร้อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ททท. สำนักงานพัทยา
โทร. 0 3842 8750, 0 3842 7667, 0 3842 3990
ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว ศาลาว่าการเมืองพัทยา
โทร. 0 3825 3129, 0 3842 3990
Pattaya City Call Center 1337

....................................................................................................................................................

เทศกาลเทพเจ้าคุ้มครองฉลองตรุษจีน 2553

วันที่ 14 - 22 กุมภาพันธ์ 2553

สถานที่ วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

กิจกรรม

วันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2553 (เวลา 10.00-18.00 น.)
 • พิธีถวายพุทธบูชา (ก๊กฮุก)
 • พิธีสวดมนต์ดาวเทพสัตเคราะห์สูตร
 • พิธีขอขมากรรม (ไป๊ฉ่ำ)

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2553 (เวลา 10.00-18.00 น.)
 • พิธีถวายพุทธบูชา (ก๊กฮุก)
 • พิธีสวดมนต์ดาวเทพสัตเคราะห์สูตร
 • พิธีอัญเชิญตราประทับองค์เทพเจ้าฯ
 • พิธีขอขมากรรม (ไป๊ฉ่ำ)

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 (เวลา 10.00-16.00 น.)
 • พิธีถวายพุทธบูชา (ก๊กฮุก)
 • พิธีถวายพระพรทีตี่แบ๋บ้อ (เค้งจก)
 • พิธีฉลองชุดพระองค์ (เกาเพ้า)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ททท. สำนักงานพัทยา
โทร. 0 3842 8750, 0 3842 7667, 0 3842 3990
ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว ศาลาว่าการเมืองพัทยา
โทร. 0 3825 3129, 0 3842 3990
Pattaya City Call Center 1337

....................................................................................................................................................

เทศกาลตรุษจีน

ปีใหม่จีนตามจันทรคติโบราณ
ประเพณี วันตรุษจีนหรือวันขึ้นปีใหม่จีน เป็นประเพณีที่สืบทอดจากปฺฏิทินตามจันทรคติของจีน ซึ่งถือเป็นวันแรกของปีหรือวันแรกของเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิ คนจีนจะนับวันแรกที่พระจันทร์ปรากฏ ในปีใหม่คนจีนแต่โบราณนับวันปฏิทินตามจันทรคติในหนึ่งเดือนจะมี 29.5 วัน ฉะนั้นเมื่อเทีบบกับปฏิทินทางสุริยะคติจะแตกต่างกันในด้านจำนวนวัน คนจีนจึงกำหนดให้มีเดือนพิเศษขึ้นมาอีกหนึ่งเดือนในบางปี (เจ็ดปีใน19รอบปี) จะมีเดือนแปดถึง 2 ครั้งซึ่งเทียบกับปฏิทินสุริยะคติก็คือ การเพิ่มวันที่ 29 ในเดือนกุมภาพันธ์ทุกๆ 4 ปี

การฉลองตรุษของคนจีน ในคืนก่อนวันตรุษจีนคนจีนถือเป็นวันครอบครัวญาติพี่น้องที่อยู่แดนไกลจะถือ เอาวันนี้กลับมาพบปะสังสรรค์กัน และจะไหว้เจ้า ไหว้ฟ้าดิน รวมถึงบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เนื่องจากคนจีนถือว่าผู้ล่วงลับไปแลัวจะคอยอยู่ปกป้องครอบครัวให้มีความ เจริญผาสุข รวมถึงนำโชคลาภสู่สมาชิกในครอบครัวด้วย
อาหารมื้อค่ำนั้นจะ เป็นมื้อสำคัญและมื้อใหญ่ประกอบด้วยหมูเห็ดเป็ดไก่และที่ขาดเสียไม่ได้คือ ปลา “ปลา” ในภาษาจีนคือ 鱼 ซึ่งออกเสียงเหมือนกับคำว่า余 ซึ่งแปลว่ามีเหลือ มันเสมือนกันการอวยพรให้มีกินมีใช้ และเงินทองเหลือใช้ทุกปี


กิจกรรมในวันตรุษจีน
ใน วันแรกของปีชิวอิด(ภาษาแต้จิ๋ว)หรือชูอี (初一) เป็นวันอวยพรเยี่ยมญาติ ซองแดงหรือ 红包 จะมอบให้กับผู้น้อยโดยผู้อาวุโส และจากผู้ที่แต่งงานแล้วให้กับคนที่ยังโสด (สำหรับคู่แต่งงานปีแรกจะให้ซองเป็นคู่ทั้งสามีและภรรยา แต่สำหรับปีต่อ ๆ ไปก็ให้เป็นซองเดี่ยวตามปรกติ)พร้อมกับคำอวยพร 恭喜发财 หรือกงฮี้ฮวดใช้ สำหรับเงินที่ใส่ในซองแดงนั้น มักนิยมใส่จำนวนเงินเป็นเลขคู่ เช่น 20 บาท เป็นต้น สำหรับกิจกรรมที่คึกคักในวันนี้คือ การเชิดสิงห์โตหรือเชิดมังกรพร้อมกับจุดประทัดเป็นการต้อนรับเทวดา

ในวันที่สอง จะเป็นการเยี่ยมบ้านพ่อตาแม่ยายสำหรับคู่แต่งงาน
ใน วันที่ 15 ซึ่งเป็นวันแรกที่เห็นพระจันทร์เต็มดวง ตามประเพณีจีนดั้งเดิมชาวบ้านจะพากันแขวงโคมไฟหลากสี และต่างก็ออกมาชื่นชมและทายความหมายของคำที่เขียนบนโคมไฟกัน และในคืนนั้นจะมีการทำขนมหวาน 元宵 เพื่อสื่อความหมายความกลมเกลียวสามัคคี


ข้อห้ามในวันตรุษจีน
สิ่ง สำคัญคือใครมีหนี้ให้ชำระคืนเสีย และห้ามหยิบยืมกันในวันตรุษจีนมิฉะนั้นจะต้องติดหนี้ไปตลอดปี ห้ามพูดปด ห้ามพูดคำหรือคำพ้องเสียงที่ไม่เป็นมงคล คำพ้องเสียงที่ไม่เป็นมงคลเช่นคำว่า”สี่”ซึ่งจะพ้องเสียงกับคำว่า ”ซี่” ซึ่งมีความหมายว่าตาย หรือในภาษาจีนกลางคำว่าซื่อ(四)กับคำว่า สื่อ (死) ฉะนั้นเรื่องผี ๆ ยิ่งเป็นสิ่งต้องห้าม

ของมีคม เช่นมีด กรรไกรเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเช่นกัน เพราะเชื่อกันว่าจะตัดโชคลาภให้ขาดหายไป
ถึง แม้สิ่งเหล่านี้เป็นประเพณีที่ปฏิบัติมาแต่โบราณ และคนรุ่นใหม่ส่วน-ใหญ่ก็ไม่เชื่อกันแล้ว แต่ก็ยังมีชาวจีนอีกจำนวนมากที่ยังยึดถือปฏิบัติต่อไป เนื่องจากต้องการสืบทอดประเพณีโบราณนี้ต่อ ๆ ไป ชั่วลูกชั่วหลาน


การประดับบ้านในวันตรุษจีน
ชาว จีนจะทำความสะอาดบ้านช่องก่อนถึงวันตรุษจีน และในวันปีใหม่จะไม่มีการปัดกวาดอีก เนื่องจากตามความเชื่อโบราณว่า จะเป็นการกวาดโ่ชคลาภออกจากบ้าน หลังวันปีใหม่แล้วถึงกวาดได้ แต่ต้องกวาดจากหน้าบ้านเข้าด้านใน และเก็บกองขยะไว้มุมห้อง จะนำออกไปทิ้งได้ต้องวันที่ 5 ของปีใหม่แล้ว

ในห้องรับแขกจะนิยมนำ เอาช่องดอกไม้ใส่ในเจกัน ผลส้มถาดใส่ผลไม้แห้งรสหวานแปดชนิด สำหรับหน้าประตูจะติดคำอวยพรคู่ที่เขียนบนกระดาษสีแดงหรือที่เรียกว่าตุ้ย เหลียน (对联) สำหรับตรงประตูจะติดตัวอักษรจีนว่า ฟ ุ(福) หรือโชคลาภ ถ้าใครที่อ่านภาษาจีนออกจะสังเกตว่า เขาจะติดตัวฟุหัวทิ่มลง อันนี้อีกเช่นกันเป็นการเล่นคำพ้องเสียง เนื่องจาก”กลับหัว”ในภาษาจีนคือต่าวหรือต้าว 倒 ซึ่งจะไปพ้องเสียงกับคำว่าต้าว 到 ซึ่งแปลว่ามาถึง ฉะนั้นการเอาคำว่าฟุติดหัวทิ่มจึงหมายถึงโชค-ลาภมาเยือนนั่นเอง
ส่วนในบริเวณขอบประตู หน้าต่าง กระจก เป็นต้น จะติดกระดาษที่เป็นศิลปะการตัดกระดาษซึ่งตัดเป็นรูปต่าง ๆ สื่อในทางเป็นมงคล


อาหารมงคลสำหรับวันตรุษจีน
1. ไก่ต้ม ต้องเป็นไก่เต็มตัว หมายถึงมีหัว ตัว ขา ปีก มีความหมายถึง ความสมบูรณ์
2. ปลา หมายถึงการมีเหลือกินเหลือใช้
3. บะหมี่ยาวหรือหมี่ซั่ว หรือฉางโซ่วเมี่ยน (长寿面) ตามชื่อหมายถึง อายุยืนยาว
4. เม็ดบัว หมายถึงการมีบุตรชายจำนวนมาก
5. ถั่วตัด หมายถึงแท่งเงิน
6. สาหร่ายทะเลสีดำ หมายถึงความมั่งคั่งร่ำรวย
7. หน่อไม้ หมายถึง การอวยพรให้ร่ำรวยผาสุข

สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงคือ เต้าหู้สีขาว เนื่องจากสีขาวคือสีสำหรับงานโศกเศร้า


ตรุษฉลองฤดูใบไม้ผลิ (Spring Festival)
ถ้า หากกล่าวให้ถูกต้องนั้น วันตรุษจีนคงเป็นคำที่นำมาใช้ไม่ถูกต้องนัก ถ้ามองในระดับนานาชาติ เนื่องจากประเทศเกาหลีและเวียตนามเองก็ฉลองเทศกาลนี้ในช่วงเวลาดังกล่าว เหมือนกัน แต่เนื่องจากจำนวนคนจีนที่กระจายไปอยู่ทั่วโลก และเราเห็นรูปธรรมที่ค่อนข้างเด่นชัด เลยถูกเหมารวมเป็นประเพณีของจีนและลืมคิดถึงอีกสองประเทศดังกล่าวข้างต้น ฉะนั้นชื่อเรียกที่ถูกต้องน่าจะเรียกว่าตรุษฉลองฤดูใบไม้ผลิหรือที่ภาษาจีน เรียกว่า 春节


เนื้อหาจาก: http://www.thaichinese.net/Art_Culture/MengPP/AngLee/AngLee2/New_Year/new_year.html


เทศกาลตรุษจีน ประเพณีของชาวจีนที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ
วัน ตรุษจีน คือวันขึ้นปีใหม่ของจีน (วันที่ 1 เดือน 1 ของวันจีน). ถือเป็นเทศกาลใหญ่ที่ประหนึ่งรวมเทศกาลวันตรุษ และอาจรวมเทศกาล. ไหว้สิ้นปีเข้ากับเทศกาลวันตรุษจีน
members.tripod.com/chaiwat_s/trusjin_festival.htm

ตรุษจีน วันตรุษจีน ความเชื่อและอาหารมงคล เทศกาลตรุษจีน
ตรุษ จีน วันตรุษจีน ความเชื่อและอาหารมงคล เทศกาลตรุษจีน เพราะ ตรุษจีน วันตรุษจีน วันตรุษจีน 2552 มีความเชื่อที่ถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ อยากรู้อ่าน ตรุษจีน
hilight.kapook.com/view/7045

ตรุษจีน - หมูหิน.คอม:เว็บท่องเที่ยวอันดับหนึ่งในเมืองไทย
วัน ตรุษจีน คือวันขึ้นปีใหม่ของจีน (วันที่ 1 เดือน 1 ของวันจีน) ถือเป็นเทศกาลใหญ่ ที่ประหนึ่งรวมเทศกาลวันตรุษ และอาจรวมเทศกาลไหว้สิ้นปี เข้ากับเทศกาลวันตรุษจีน
www.moohin.com › ประเพณีไทย

เทศกาลตรุษจีน - F o r M u m A n d M e
จึง มีการเรียกวันตรุษจีนอีกอย่างหนึ่งว่า “วันชุงเจ๋” หรือชุงโจ่ย หรือวันเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิและเรียกเทศกาลไหว้ตรุษจีนว่า “ง่วงตั้งโจ่ย” แปลว่า เทศการเริ่มต้น
www.formumandme.com/article.php?a=934

China ABC----ขนบประเพณีของจีน
เล่า กันว่า เทศกาลตรุษจีนมีประวัติยาวนานกว่าสี่พันปีแล้ว เดิมทีไม่ได้เรียกว่าตรุษจีน ... ตามประเพณีพื้นบ้าน เทศกาลตรุษจีนจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 เดือน 12 ...
thai.cri.cn/chinaabc/chapter18/chapter180101.htm

เทศกาลตรุษจีน
ขนม อี๊สีชมพู โหงวเส็กทึ้ง ส้ม และ น้ำชา. ขนมอี๊สีชมพู เป็นขนมบัวลอยจีน ใช้แป้งข้าวเหนียวนวดจนได้ที่ปั้นเป็นลูกกลม ผสมสีชมพู เพื่อให้ได้สีสิริมงคล
www.paisarn.com/chineseday.htm


chonburi, pattaya, thailand, travel, tourism, packages, agency, tour, map, airport, hotels, resorts, holiday, food, restaurants, sea food, rent, car rent, shopping, beach, festival, animal farm, ชลบุรี, พัทยา, ประเทศไทย, โรงแรม, รีสอร์ท, ที่พัก, บ้านเช่า, เช่า, รถเช่า, แผนที่, ท่องเที่ยว, เพคเกจทัวร์, ร้านอาหาร, อาหารทะเล, แผนที่, ชายหาด, ทะเล, สวนสัตว์
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...