ท่องเที่ยวสัตหีบ - Sattahip Tourism at Chonburi Thailand - Chonburi Travel Guide ท่องเที่ยว ชลบุรี: ท่องเที่ยวสัตหีบ - Sattahip Tourism at Chonburi Thailand

Friday, January 8, 2010

ท่องเที่ยวสัตหีบ - Sattahip Tourism at Chonburi Thailandท่องเที่ยวสัตหีบ (Sattahip Tourism at Chonburi Thailand)

ประวัติความเป็นมาของอำเภอสัตหีบ
เมื่อ ปี พ.ศ.2480 ได้ก่อตั้งเป็นกิ่งอำเภอ และได้ก่อตั้งขึ้นเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2496 โดยมีนายอำเภอคนแรกชื่อ นาย.ชุมพล อุทยานิก และในปัจจุบันที่ว่าการของอำเภอสัตหีบตั้งอยู่ที่ ถนนเลียบชายทะเล ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

http://learners.in.th/file/kib_kuk/20092261358251.jpg

สัตหีบ... เป็นสถานที่สวยงาม ประกอบด้วยภูเขาสูงหลายลูกสลับซับซ้อน อากาศร่มรื่น มีทะเลและอ่าวที่สวยงามเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วไป อาทิเช่น อ่าวดงตาล หาดทราย สวยของหาดนางรำ หาดทรายแก้ว หรือเป็นอ่าวเตยงาม หรือในชื่อเดิมว่า "อ่าวตากัน" ซึ่งในปัจจุบันเป็นสถานที่ตั้งกองบัญชาการนาวิกโยธิน ซึ่งอ่าวเตยงามแห่งนี้มีเรื่องเล่าขาน เก่าแก่ว่า "ตากัน" เป็นผู้มาตั้งรกรากที่สัตหีบคนแรก อดีตบริเวณชายทะเลตะวันออกแห่งนี้มีโจรสลัดชุกชุม คอยปล้นฆ่าเรือต่างๆที่สัญจร แต่ตากันเองเป็นผู้มีวิชาอาคมและมีความสามารถไม่เกรงกลัวต่อเหล่าโจรสลัดมา ตั้งรกรากที่สัตหีบแห่งนี้ และต่อมาเสด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ได้เห็นความเหมาะสมของอำเภอสัตหีบเพื่อปรับปรุงเป็นฐานทัพเรือ และได้ทรงรู้จักกับตากัน อีกทั้งยังทรงได้รับเครื่องรางของขลังจากตากันหลายอย่างต้องการพื้นที่เพื่อ ทำประโยชน์ของทหารเรือ ตากันจึงต้องมาอยู่บริเวณหลังตลาดสัตหีบ

ถ้า พิเคราะห์คำว่า "สัตหีบ" หลายท่านให้ความเห็นว่า "สัตต" แปลว่า เจ็ด "หีบ" ก็หมายถึงหีบ ก็น่าจะแปลว่า หีบเจ็ดใบ สอดคล้องกับตามประวัติเจ้าแม่แหลมเทียนว่าได้นำพระราชาลงในหีบเจ็ดใบเพื่อ หลบหนียักษ์ ตามตำนานที่ได้กล่าวขานไว้ด้วย

สถานที่ท่องเที่ยวในสัตหีบ

1. เที่ยวชมธรรมชาติที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระราชดำริกับ นายสุหะ ถนอมสิงห์ ซึ่งในขณะนั้นได้ดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าหน้าที่กรมชลประทานหลังจากที่ทรงได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่วัดญาณสังวรา ราม ทรงพบว่าพื้นที่ใช้ทำการเกษตร ของเกษตรกรที่อยู่อาศัยโดยรอบพื้นที่ของวัดญาณฯ ประสบปัญหาในการทำการเกษตร สภาพพื้นที่เสื่อมโทรมขาดแหล่งน้ำในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร พื้นที่ป่าโดยรอบขาดสภาพสมดุลย์ของระบบนิเวศวิทยาเนื่องจากถูกราษฎรเข้าไป บุกรุกทำลายโดยขาดความความรู้ความเข้าใจ จึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานราชการเข้าไปช่วยแก้ไขโดยการพัฒนาพื้นที่โดยรอบ ที่ประสบปัญหา เช่นการพัฒนาแหล่งน้ำและโครงการการให้ความรู้แก่เกษตรกรรวมถึงการพัฒนาอาชีพ เกษตรกรรม และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณโครงการโดยรอบ...

2. เที่ยวชมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร มี เนื้อที่กว้างขวางถึง 366 ไร่ แยกซ้ายจากถนนสุขุมวิทตรง กม. 160 ไปอีก 5 กิโลเมตร เป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2519 เพื่อถวายสมเด็จพระญาณสังวรฯ สมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน และต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภก บริเวณทางเข้ามีศาลานานาชาติ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมประจำชาติของประเทศต่าง ๆ ตั้งอยู่เรียงรายริมสระน้ำ ภายในบริเวณวัดมีมณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง พระเจดีย์ใหญ่ ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระธาตุของพระอรหันต์สาวก วิหารพระญาณเรศร์ โทร. 0 3823 7506 นอกจากนี้ยังมีบริเวณที่เป็นโครงการพระราชดำริ ศูนย์ฝึกเกษตรและบริเวณอนุรักษ์สัตว์ป่า โทร. 0 3823 8060

3. ดำน้ำชมปะการังที่เกาะขาม อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม เกาะขาม เป็นเกาะขนาดเล็ก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะแสมสาร เป็นเกาะที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีชายหาดที่สวยงาม กิจกรรมท่องเที่ยวประกอบด้วย การนั่งเรือท้องกระจกชมประการัง การดำน้ำชมประการัง เล่นน้ำทะเลริมหาดทรายที่ใสสะอาด ชมหมู่เกาะและทัศนียภาพทางทะเล รับความรู้และข้อมูลด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ สนใจเข้าเยี่ยมชมอุทยานใต้ทะเลเกาะขามติดต่อที่ กองกิจการพลเรือน กองเรือป้องกันฝั่ง ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180 โทร 0 3843 2170 หรือ โทร 0 9936 9409

4. เที่ยวชายทะเลตำบลบางเสร่ บางเสร่ เป็นชุมชนหมู่บ้านประมง อยู่ห่างจากพัทยาประมาณ 16 กิโลเมตร แยกขวาจากถนนสุขุมวิทบริเวณ กม. 164 เข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร ทางด้านใต้ของบางเสร่จะเป็นอ่าวน้ำลึกซึ่งเหมาะแก่การตกปลา ปลาที่ชุกชุมมาก คือ ปลาปะการัง หรือ ปลาเก๋า ส่วนทางเหนือมีหาดทรายสวยงามพอสมควร เล่นน้ำได้ มีเรือให้เช่าไปตกปลา ที่บางเสร่มีร้านอาหารทะเลอร่อยอยู่หลายร้าน

5. พระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาเขาชีจรรย์ พระ พุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์ ตั้ง อยู่เส้นทางเดียวกับทางไปวัดญานสังวราราม โดยแยกจากถนนสุขุมวิท บริเวณ กม. 160 ไปอีก 6 กิโลเมตร เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย แกะสลักด้วยแสงเลเซอร์บนหน้าผาของเขาชีจรรย์ ศิลปสุโขทัยผสมล้านนา ขนาดความสูง 130 เมตร หน้าตักกว้าง 70 เมตร มีชื่อว่า “พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา” สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2539 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายในพระอุระบรรจุพระรัตนะบรมสารีริกธาตุ บริเวณโดยรอบตกแต่งเป็นสวนพักผ่อนหย่อนใจสวยงาม อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

6. เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ เป็นแหล่งให้ความรู้ทางด้านชีววิทยา เกี่ยวกับวงจรชีวิตของเต่าทะเล สำหรับคณะต่างๆที่เข้าเยี่ยมชมได้จัดวิทยากรให้การรับรอง จัดให้มีการบรรยาย ชมวีดีทัศน์และนำชมนิทรรศการกับเยียมชมความน่ารักของเต่าทะเลที่บ่ออนุบาล เพื่อให้ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชนได้สัมผัสกับวงจรชีวิตของเต่าทะเล เกิดความรู้สึกรักและหวงแหนทรัพยากรเต่าทะเลของไทยที่กำลังจะสูญพันธุ์ เปิดให้เยี่ยมชมตั้งแต่ เวลา 08.00 - 17.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เพื่อเป็นการสะดวกต่อทุกท่านในการเยี่ยมชม กรุณาแจ้งล่วงหน้า ตามที่อยู่ ดังนี้ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.(แฟกซ์) 0 3824 5666 ต่อ 066-6178 , 0 3824 5760 อีเมล์ : seaturtle@navy.mi.th

7. เที่ยวชมธรรมชาติที่สวนนงนุช สวนนงนุช อยู่ห่างจากปากทางเข้าพัทยาใต้ประมาณ 18 กิโลเมตร โดยแยกซ้ายจากถนนสุขุมวิท บริเวณ กม. 163 เข้าไปประมาณ 3.5 กิโลเมตร เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในเนื้อที่ 1,500 ไร่ ภายในมีสวนไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด เช่น กล้วยไม้ เฟิร์น สับปะรดสี สวนไม้พุ่มไม้ดัด สวนหิน ตะบองเพชร และปาล์มจากทั่วทุกมุมโลก ที่พักเป็นเรือนไม้สักทรงไทย มีห้องประชุมสัมมนา สวนสัตว์ และศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ประกอบด้วยการฟ้อนรำพื้นเมือง ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว กีฬาพื้นบ้าน และการแสดงของช้าง เปิดแสดงทุกวัน วันละ 4 รอบ คือ เวลา 9.30 น. 10.15 น. 15.00 น. และ 15.45 น. อัตราเข้าชม คนไทย 250 บาท ชาวต่างประเทศ 250 บาท โทร. 0 3842 9321, 0 3842 2958 กรุงเทพฯ โทร. 0 2251-2161, 0 2252-1786

8. เที่ยวทะเลที่หาดเตยงาม หาดเตยงาม เดิมชื่อ อ่าวตากัน ตามประวัติการตั้งฐานทัพเรือสัตหีบ ทางเข้าอยู่ด้านหน้าฐานทัพเรือและหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นหาดทรายขาวสวยงามและสะอาด เพราะได้รับการดูแลอย่างดีจากทหารเรือ เปิดให้ประชาชนเข้าไปพักผ่อนในช่วงวันหยุด

9. เที่ยวชมเรือจักรีนฤเบศร เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร ตั้งอยู่ ที่ท่าเรือน้ำลึกจุกเสม็ด ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่า “จักรีนฤเบศร” หมายถึง ผู้ยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์จักรี เป็นเรือที่ต่อในประเทศสเปน เมื่อปี 2537 เรือลำนี้มีทั้งหมด 11 ชั้น มีความยาว 182 เมตร กว้าง 30.5 เมตร เป็นเรือที่มียุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย มีระบบเรด้าห์ตรวจการณ์ระยะไกล ภารกิจที่สำคัญในยามสงคราม ทำหน้าที่เป็นเรือธง ควบคุมและบังคับบัญชากองเรือในทะเลทั้งหมด และยังเป็นเรือบรรทุกเครื่องบิน ควบคุมการปฏิบัติการป้องกันภัยทางอากาศอีกด้วย เปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา 9.00-16.00 น. โดยไม่เสียค่าเข้าชม นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศต้องทำหนังสือถึง ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ สัตหีบ ชลบุรี 20180 สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2466 1180 ต่อเรือรบหลวงจักรีนฤเบศร

10. เที่ยวทะเลที่หาดนางรำ หาดนางรำ อยู่ใกล้กับท่าเรือจุกเสม็ดหรือท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ เป็นหาดยาวประมาณ 200 เมตร เหมาะสำหรับเล่นน้ำและพักผ่อนหย่อนใจ บริเวณมีร้านอาหารและที่พักของสโมรสรทหารเรือ สุดปลายหาดคือแหลมปู่เจ้าประดิษฐานศาลเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

11. เที่ยวทะเลที่หาดทรายแก้ว หาดทรายแก้ว เป็นหาดที่สวยงามอยู่ในความดูแลของหหารเรืออยู่ใกล้โรงเรียนชุมพลทหารเรือ มีบริการที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไป ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 3843 6187 ต่อ 2201-2

12. เที่ยวทะเลที่หาดเทียนทะเล "หาดเทียนทะเล" เป็นหาดทรายสลับโขดหินพื้นที่ยาวประมาณ 900 เมตร เป็นหาดทรายที่สามารถชมวิวได้ในมุมกว้าง และได้เห็นพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่สวยที่สุด จากจุดชมวิวริมหาดแห่งหนึ่งของสัตหีบ มีพันธ์ไม้ทะเลหลากหลายชนิดให้ศึกษาและมีหน้าผารูปทรงแปลกตา และการจัดร้านให้บริการเครื่องดื่มได้อย่างสวยงามกลมกลืนบรรยากาศและ "เรือนโพธิทะเล" อเนกประสงค์สามารถจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ได้ถึง 50 ท่านและหาดเทียนทะเลแห่งนี้มีร่มเงาของต้นสนให้ท่านได้พักผ่อน มีเตียงผ้าใบบริการสำหรับท่านที่ต้องการนอนพักผ่อนเพียงตัวละ 10 บาท และมี เรือคยัคให้เช่าชั่วโมงละ 80-100 บาทเท่านั้น

ลักษณะการท่องเที่ยว เป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบ การปิคนิคพักผ่อนของครอบครัว เพราะชายหาดแห่งนี้เป็น ชายหาดสลับโขดหินซึ่งมองดูแปลกตาและไม่เหมาะกับการเล่นน้ำเพราะอาจเล่นน้ำ ได้เพียงบางช่วงของหาดเท่านั้น แต่หาดนี้เหมาะกับการปิคนิคสังสรรค์พักผ่อนของคุณ และครอบครัวซึ่งมีร้านอาหาร บริการอาหารและเครื่องดื่มพร้อมสรรพหรืออยากออกกำลังโดยการเช่าเรือพายก็น่า จะเรียกเหงื่อได้ดี และหาดนี้เท่าที่สัมผัสสามารถนั่งได้ทั้งวันเพราะร่มรื่น และอากาศดีมาก สถานที่แห่งนี้อยู่ในความรับผิดชอบของ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งกองทัพเรือ เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 - 22.00 น. หรือโทรติดต่อสอบถามได้ที่ 038_245735 ถึง 60 ต่อ 066-6176 เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ และคอยให้บริการท่านอยู่ที่หาดเทียนทะเลแห่งนี้

13. ชมศิลปกรรมล้ำค่าที่อเนกกุศลศาลา อเนก กุศลศาลา (วิหารเซียน) ทาง เข้าอยู่ก่อนถึงวัดวัดญาณสังวรารามเล็กน้อย มีทางแยกตรงสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำไปอีก 800 เมตร เป็นแหล่งรวมสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมชั้นสูงของจีน ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2530 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญ พระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ภายในเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงศิลปวัตถุ โบราณวัตถุอันมีค่า ได้แก่ เจ้าแม่กวนอิมหยกขาวองค์ใหญ่ รูปปั้นทหารและม้าจากสุสานจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ พระแท่นบัลลังก์ทองของจักรพรรดิ ภาพเขียนเก่า และเครื่องปั้นดินเผา เปิดให้เข้าชมทุกวันระหว่างเวลา 8.00–17.00 น. อัตราค่าเข้าชมคนละ 50 บาท โทร. 0 3823 8367

14. ชมวิถีชาวบ้านที่หมู่บ้านแสมสาร หมู่บ้านช่องแสมสาร หากเอ่ยชื่อนี้ทุกคนคงนึกถึงแหล่งฝึกสอนดำน้ำ หรือในเรื่องของแหล่งตกปลาเสียเป็นส่วนใหญ่แต่ใครจะทราบบ้างเล่าว่า ในขณะนี้หมู่บ้าน หรือคนที่คุ้นเคยก็จะเรียกชื่อสั้นๆว่า " ช่องแสมสาร " เปลี่ยนแปลงไปหรือมีสิ่งใดที่พิเศษยิ่งกว่าแต่เก่าก่อนมา นอกเหนือจากที่เป็นแหล่งฝึกดำน้ำและตกปลาแล้วนั้น ช่องแสมสาร ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว และมีสถานที่ศักดิสิทธิ์ให้ผู้คนได้เดินทางมายังหมู่บ้านแห่งนี้ได้เคารพ และสักการะบูชากันเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว

การ เดินทาง หากมาจากสัตหีบ ใช้เส้นทางถนนสายสุขุมวิทแล้วให้ใช้เส้นทางไปจังหวัดระยองโดยตามรายทางจะ ผ่านกองเรือยุทธการ และหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน จนกระทั่งเห็นสวนหย่อมขนาดใหญ่สังเกตุได้ง่ายนั่นคือ อนุสาวรีย์ของรัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว แวะเข้าไปพักผ่อนหรือสักการะเพื่อเป็นสิริมงคลกันก่อนสถานที่แห่งนี้ร่มรื่น และเป็นระเบียบสะอาดตาดีเชียวแหละ หรือบางท่าน ใช้เส้นทางมาจากถนนสายบายพาส ขับตรงมาผ่านตลาดกิโลเมตรที่ 10 ผ่านด้านข้างของโรงพยาบาลสิริกิตย์ ผ่านค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้าก็สะดวกดีอีกเส้นทางหนึ่ง ตามรายทางจะมีป้ายบอกทางไปหมู่บ้านแสมสารไว้อย่างชัดเจน...

"หมู่ บ้านช่องแสมสาร"สามารถเข้ามาได้สองทางจากถนนสุขุมวิท ตามที่กล่าวไว้เบื้องต้นว่าทางแรกอาจมาจากทางด้านอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 หรืออีกเส้นทางหนึ่งตั้งต้นจากโรงพยาบาลสิริกิตย์แล้วแต่สะดวกของแต่ละบุคคล ละกันนะ. โดยจากทางเข้าหมู่บ้านต้องขับรถเข้ามาด้านในประมาณ 10 กิโลเมตรก็จะเข้ามาด้านในโดยมีป้ายบอกเลี้ยวขวาจะไปศาลพระเจ้าตากสินมหาราช และหากเลี้ยวซ้ายก็จะไปวิหารหลวงพ่อดำ

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล ต่างๆเพิ่มเติมได้ที่...ที่ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบลช่องแสมสาร ได้ที่เบอร์โทร 038_431496 ในวันและเวลาราชการ

15. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย "พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย" เกิดขึ้นจากกองทัพเรือ มุ่งหน้าที่จะดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช ดำริฯ ที่เกาะแสมสารโดยในส่วนของพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่บนฝั่งสัตหีบตรงข้ามเกาะแสมสาร รวมทั้งมีการจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ และเส้นทางของการศึกษาธรรมชาติบนเกาะแสมสาร เพื่อช่วยในการสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกแก่เยาวชน ตามแนวทางพระราช ดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ตั้งอยู่ริมทะเลบริเวณเขาหมาจอตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในจุดที่อยู่ตรงข้ามเกาะแสมสารโดยมีพื้นที่ประมาณ 16 ไร่ สิ่งก่อสร้างมีลักษณะเป็นอาคารไต่ระดับเขา ถึงยอดเขา เพื่อให้มองเห็นทัศนียภาพมุมกว้างไกล และความลึกของทะเล โดยมุ่งที่จะให้ผู้ชมมองเห็นความงดงามของท้องทะเล แล้วเกิดจินตนาการและความปลื้มปิติในการที่จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้ตาม แนวทางพระราชดำริ

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ในปัจจุบันเปิดให้เข้าชมได้ใน อาคาร 1: เทิดพระเกียรติมหาราช, อาคารหลังที่ 2 : ปวงปราชญ์ร่วมรวมใจ, และอาคารหลังที่ 5 : พิทักษ์ศักยภาพทะเลไทย

วันและเวลาเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ วันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. - 17.00 น. หยุดทำการในทุกๆวันจันทร์

ค่า บำรุงพิพิธภัณฑ์ฯ : นักเรียนไม่เกินชั้น ม.6 คนละ 20 บาท / ผู้ใหญ่คนละ 50 บาท ติดต่อสอบถาม: 038-432471, 038-432475 เข้าชมเว็บไซต์: www.tis-museum.org

16. ชายหาดสวยและสงบที่บ้านอำเภอ หาดบ้านอำเภอ เป็นหาดที่ยังคงมีธรรมชาติที่สวยงาม หาดทรายขาวน้ำทะเลใส และเป็นหาดที่เงียบสงบนักท่องเที่ยวนิยมเล่นน้ำ ขับเรือสกูตเตอร์และเล่นทำกิจกรรมทางน้ำอื่นๆ เป็นชายหาดที่เหมาะกับการพักผ่อนเป็นอย่างยิ่ง และบริเวณของชายหาดยังมีร้านอาหาร และร้านค้าไว้คอยให้บริการนักท่องเที่ยว นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี...
ติดต่อสอบถาม: เทศบาลตำบลนาจอมเทียน โทรศัพท์: 038-255662-3

17. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดำริฯ เกาะแสมสาร เกาะแสมสารในปัจจุบัน... มีหน่วยงานของกองทัพเรืออันได้แก่ "หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ" หรือที่เราเรียกกันแบบย่อๆว่า "นสร." เป็นหน่วยงานของกองทัพเรือที่มีหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่บนเกาะแสมสารแห่งนี้ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชน หน่วยงาน นิสิต หรือนักนักศึกษา ไม่ว่าจะมาเป็นหมู่คณะหรือมาแบบส่วนตัวต้องการที่จะมาเยี่ยมชมเกาะแสมสาร เพื่อ "สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช" โดยในการเยี่ยมชมเจ้าหน้าที่และวิทยากรจากหน่วยงาน "นสร." จะเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ และอธิบายถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ชายหาดบนเกาะแสมสาร..... มีชายหาดรวมทั้งสิ้น 5 แห่งได้แก่
หาดเทียน: อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเกาะแสมสาร
หาดแหลมฝรั่ง: อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะแสมสาร
หาดเตยและหาดกรวด: อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของเกาะแสมสาร
หาดลูกลม: อยู่ทางด้านทิศเหนือของเกาะแสมสาร

ติดต่อเยี่ยมชมเกาะแสมสาร เบอร์โทรศัพท์ 038-432471, 038-432473, 089-6034663, 086-4206754

ข้อมูลจาก: http://www.sattahipbeach.com/, http://www.allresortthailand.com/thai/pattaya/pattaya_attractions_sattahip.html


ธุรกิจท้องถิ่นสำหรับท่องเที่ยวในบริเวณสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกทัวร์ เอเซีย แปซิฟิค
หมู่ที่ 3, 84/200, ตำบลสัตหีบ, อำเภอสัตหีบ, จังหวัดชลบุรี - 038-737 424

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกาย วิง แทรเวิล
หมู่ที่ 2, 430/2, ตำบลสัตหีบ, อำเภอสัตหีบ, จังหวัดชลบุรี - 038-700259

สัตหีบบีชดอทคอม ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสาระน่ารู้สู่ชุมชน
สวัสดี ปีใหม่คร๊าบ..... ขอส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2553 นี้ด้วยการ รีวิวอัพเดทข้อมูลท่องเที่ยวสัตหีบในเรื่องของ " สวนนงนุช " และแนะนำที่พักในสัตหีบอีก 2-3
http://www.sattahipbeach.com

www.sattahipbeach.com ::::: ท่องเที่ยวสัตหีบ
เดินทางในการท่องเที่ยวสัตหีบได้อย่างสบายอุราไม่ต้องขับรถย้อนไปย้อนมา
http://www.sattahipbeach.com/sheettoursattahip.html

www.sattahipbeach.com ::::: ที่พักของทางราชการ
ห้องพักที่หาดน้ำหนาวแห่งนี้ ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวของสัตหีบ
http://www.sattahipbeach.com/sheet14.html

ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ
ถ้าใช้เวลาเที่ยวกันจริงๆ เฉพาะในพื้นที่สัตหีบอย่างเดียวก็มีสถานที่ท่องเที่ยวนับสิบแห่ง ในเวลาวันเดียวก็ไม่สามารถ เที่ยวได้ทั่ว
http://www.navy.mi.th/sattahipbase/tour/tour_sattahip_center_1.php

ข้อมูลการท่องเที่ยว สัตหีบ ชลบุรี - การท่องเที่ยว, ข้อมูลการท่องเที่ยว
หาด ดงตาล เป็นหาดที่สวยงาม โค้งมนไปตามขอบอ่าวสัตหีบตั้งแต่ที่ว่าการอำเภอสัตหีบเข้าไปในกองเรือ กิจกรรมท่องเที่ยวประกอบด้วย การนั่งเรือท้องกระจกชมประการัง
http://www.allresortthailand.com/thai/pattaya/pattaya_attractions_sattahip.html

ข้อมูลการท่องเที่ยว"อ.สัตหีบ"
กำลัง จะไปเที่ยวสัตหีบค่ะ พอจะแนะนำอาหารทะเลสดๆ กุ้ง ปลาหมึก ว่าจะไปซื้อได้ที่ไหน และราคาเป็นอย่างไร สะพานอยู่ที่ไหน ขอคำแนะนำด้วยนะคะ
http://www.weekendhobby.com/camp/webboard/Question.asp?ID=1582

อำเภอ สัตหีบ ชลบุรี ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
เป็น หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ตามเส้นทางสัตหีบท่าเรือพาณิชย์-สัตหีบ แยกซ้ายมือก่อนถึงท่าเรือเล็กน้อย มีชายหาดเล็กๆ น้ำทะเลใสสะอาด ที่พักหลายแห่ง
http://www.thai-tour.com/thai-tour/East/Chonburi/data/place/sattahip.htm

ส่งเสริมการท่องเที่ยวสัตหีบ
13 พ.ย. 2009 ... วิธีใช้งานเว็บบอร์ด ส่งเสริมการท่องเที่ยวสัตหีบ.สำคัญมาก ตัวอย่างภาพที่ 2 ท่านจะหลุดมาอยู่หน้ารวมกระทู้ส่งเสริมการท่องเที่ยวสัตหีบ
http://webboard.sattahipbeach.com/

เที่ยวหาดเตยงาม สัตหีบ น้ำทะเลใสในหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน | FolkTravel
ใน ตอนที่แล้วผมได้พาไปเที่ยวที่หาดทรายแก้ว สัตหีบ คงจำกันได้ใช่ไหมครับ ในวันเดียวกันนั้นผมก็มาต่อที่หาดเตยงามต่อ ทั้งสองหาดนี้อยู่ในพื้นที่สัตหีบเหมือนกัน
http://www.folktravel.com/archive/teuyngam-beach-09.html

ท่องเที่ยวสัตหีบ จะพาท่านไปเที่ยวชมหาดเตยงาม
12 มี.ค. 2009 ... ท่องเที่ยวสัตหีบ จะพาท่านไปเที่ยวชมหาดเตยงาม สถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในความรับผิดชอบของ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือ
http://www.oknation.net/blog/ratreevenus/2009/03/12/entry-4

แหล่งท่องเที่ยวสัตหีบ [Engine by iGetWeb.com]
เมื่อ มาถึงอำเภอสัตหีบแล้ว สิ่งที่ชาวเรือหรือทหารเรือได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นระยะเวลาไม่น้อย กว่า 40 ปี คือการขึ้นเขาแหลมปู่เจ้า เพื่อไปถวายสักการะพระรูป
http://www.sattahiptour.com/index.php?mo=1&c_art=96893


chonburi, pattaya, thailand, travel, tourism, packages, agency, tour, map, airport, hotels, resorts, holiday, food, restaurants, sea food, rent, car rent, shopping, beach, festival, animal farm, ชลบุรี, พัทยา, ประเทศไทย, โรงแรม, รีสอร์ท, ที่พัก, บ้านเช่า, เช่า, รถเช่า, แผนที่, ท่องเที่ยว, เพคเกจทัวร์, ร้านอาหาร, อาหารทะเล, แผนที่, ชายหาด, ทะเล, สวนสัตว์
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...