ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา - Chonburi Travel Guide ท่องเที่ยว ชลบุรี: ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา

Thursday, October 1, 2009

ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยาhttp://www.edtguide.com/images/DCP/434687_c1b771e6f3068fb084441e4a8594c7b7_resize.jpg

ตลาดน้ำ ๔ ภาค พัทยา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนชาวไทยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งรวบรวมความหลากหลายทั้งทางด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยทั้ง ๔ ภาค ซึ่งได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้และภาคอีสาน ไว้ด้วยกัน เรียกได้ว่า ตลาดน้ำ ๔ ภาค พัทยา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก


http://www.edtguide.com/PattayaFloatingMarket_434687
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...