โรงละครไทย อลังการ - Chonburi Travel Guide ท่องเที่ยว ชลบุรี: โรงละครไทย อลังการ

Thursday, October 1, 2009

โรงละครไทย อลังการhttp://thai.tourismthailand.org/ajaxengine/upload/mod_attraction/48/html_library/Chon%20buri/Attractions/Alangkarn.jpg

โรงละครไทย อลังการ ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท หลักกิโลเมตรที่ ๑๕๕ เป็นสถานที่ที่รวบรวมศิลปะ การแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ ของประเทศไทย แบ่งออกเป็น๓ ส่วน ได้แก่ โรงละคร ประกอบด้วย กำแพงแก้ว หอระฆังมงคล ภัตตาคาร “อลังการ” ภายในตกแต่งด้วยศิลปะสมัยใหม่ที่เชื้อเชิญให้ผู้มาเยือนได้เอมอิ่มกับอาหาร ไทยและนานาชาติ และลานวัฒนธรรมและร้านขายของที่ระลึก เป็นพื้นที่แสดงการละเล่นแบบไทย ๆ รวมถึงการสาธิตผลิตภัณฑ์ฝีมือภูมิปัญญาชาวบ้าน นอกจากนั้นยังมี ทะเลสาบ “อลังการ” ที่ประกอบด้วยวิถีชีวิตแบบไทย ๆ มีตลาดน้ำให้นักท่องเที่ยวได้จับจ่ายซื้อหาผลไม้และขนมไทยได้ โรงละคร “อลังการ” เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันพุธ ตั้งแต่เวลา 16.45–20.00 น. การแสดงเริ่มเวลา 18.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 3825 6000 อีเมล์ rsvnpty@alangkarnthailand.com เว็บไซต์ www.alangkarnthailand.com


http://thai.tourismthailand.org/attraction/chonburi-20-1013-1.html
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...