สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล - Chonburi Travel Guide ท่องเที่ยว ชลบุรี: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

Thursday, October 1, 2009

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลhttp://www.bims.buu.ac.th/Document/2552/%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87/1.jpg
http://www.bims.buu.ac.th

อยู่ติดกับมหาวิทยาลัยบูรพา ก่อนถึงชายหาดบางแสน มีเนื้อที่ 30 ไร่ ภายในแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล สถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม ซึ่งมีสัตว์ทะเลนานาชนิดจัดแสดงไว้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจ และห้องปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล เปิดให้เข้าชมทุกวันเว้นวันจันทร์ เวลา 8.30 - 16.00 น. วันหยุดราชการเปิดถึง 17.00 น. สาธิตดำน้ำให้อาหารปลาเวลา 14.30 น. วันหยุดเพิ่มรอบ 10.30 น. อัตราค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 15 บาท ต่างชาติ ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท โทร. 0 3839 1671-3 www.bims.buu.ac.th


http://thai.tourismthailand.org/attraction/chonburi-20-936-1.html
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...